Hvitstens historie

 

SIDEN ER UNDER BEARBEIDING. "Gamle foto i nytt lys" Store formater til veggoppheng ute og inne.

SIDEN ER UNDER BEARBEIDING.

Et stort antall fotografier ligger lagret på Nasjonalbiblioteket. Noen er av dårlig kvalitet, og kan bli vanskelig å gjøre noe med.

Jeg tester originalen etter forespørsel og benytter Photoshop til bildebehandling der det lar seg gjøre. Oppgradert foto kan fremkalles på aluminium eller annet. Priser og formater kommer

Ved interesse kan du kontakte Elisabeth Kleven/eliskle@online.no

Tysk aksjon mot Hvitsten 15.oktober 1944

Tysk aksjon mot Hvitsten 15.oktober 1944
Hjemmestyrkene i Follo: 1940-1945
Les mer her

Lokalhistorie for Vestby

Lokalhistorie for Vestby Les mer her

Mamen 1972/ Hvitsten

Mamen 1972/ Hvitsten Les mer her

Vestby fra istid til vikingtid

Vestby fra istid til vikingtid Les mer her

Hvitsten i historie og tid

Hvitsten i historie og tid Les mer her