Hvitstens historie

 

Hvitsten i gamle dager. "Gamle fotografier i nytt lys". Store formater til veggoppheng ute og inne.

 Hvitsten i gamle dager.

Nasjonalbiblioteket rommer fotografier fra hele Norge. Her finnes også et knippe fra Hvitsten i tiden 1903-1965. De fleste kan bearbeides for å lage veggbilder i store formater. Elisabeth Kleven vurderer fotoene etter forespørsel og redigerer i Photoshop der det lar seg gjøre. Oppgradert foto kan fremkalles på aluminium eller annet. Priser og formater kommer.

NOEN FREMKALLINGER HENGER PÅ SJØBODENS YTTERVEGG - som eksempler.

Kontakt: Elisabeth Kleven/eliskle@online.no

Elisabeth Kleven/eliskle@online.no

Tysk aksjon mot Hvitsten 15.oktober 1944

Tysk aksjon mot Hvitsten 15.oktober 1944
Hjemmestyrkene i Follo: 1940-1945
Les mer her

Lokalhistorie for Vestby

Lokalhistorie for Vestby Les mer her

Mamen 1972/ Hvitsten

Mamen 1972/ Hvitsten Les mer her

Vestby fra istid til vikingtid

Vestby fra istid til vikingtid Les mer her

Hvitsten i historie og tid

Hvitsten i historie og tid Les mer her