Rederfamilien Olsen

Aller mest er nok Hvitsten kjent for familien Olsen, skipsrederfamilien, som har bodd på stedet gjennom generasjoner. I dag er det Fred. Olsen som bor på familiestedet Nedre Lysdahl og Petter Olsen på Ramme Gård.

Fred. Olsen & Co.- selskapene har sitt utspring i Hvitsten i forrige århundre. Opphevelsen av den engelske navigasjonsakten i 1849 skapte en oppblomstring av internasjonal handel og skipsfart og der tre brødrene Fredrik Christian, Petter og Andreas Olsen forsto raskt hvilke muligheter som da åpnet seg for norsk skipsfart. De ble alle skipsførere i ung alder. Den eldste av dem, Fredrik Christian Olsen, født i Hvitsten i 1815, ble skipsfører i 1841. Han kjøpte sine to første seilskip allerede i 1848, skonnertene ”Johanne Christine” og ”Elisabeth”. Da han døde i 1875 hadde han eid hele 22 seilskip. Petter Olsen(født 1821 – død 1899) kjøpte i 1852 sitt første skip, briggen ”Thilda”. Hans rederi kom opp i 16 seilskip samt andeler i andre skip. Andreas Olsen (født 1826 – død 1893) første eget fartøy var barken ”De Tre Venner” som han kjøpte i 1860. Senere ervervet han 5 andre seilskip. Brødrene Olsens forretningsvirksomhet ble etter hvert så omfattende at det ble opprettet egen tollstasjon i Hvitsten.

Les mer på www.fredolsen.no - www.firmament.no se også www.rammegaard.no som drives av Petter Olsen