Kjente personer

 

Nicolai Wergeland 1780 - 1848

Nicolai Wergeland (1780-1848) var prest og en av de mest kjente mennene på Eidsvoll i 1814. 
Les mer her

Theodor Severin Kittelsen 1857 – 1914

Bodde i KIHLHUSET  Hvitsten 1891 – 1896.  Wesselillustrasjonene, ”Har dyrenes Sjæl”, ”Nøkken” og ”Svartedauen” er fra Hvitsten tiden.
Les mer her

Edvard Munch 1863 – 1944

“PETERS MINDE” også kalt Muncheramme eller Nedre Ramme oppført i 1889. Eid av Munch  1910 til 1944.
Fullførte bildene ”Historien” og ”Solen” ”Alma Mater” og ” Forskerne” malt i Hvitsten.
Les mer her

Oda Othilia Krohg 1860 – 1935

”RAMMEBRÅTEN” – Eid av familen Lasson fra 1877. Døtrene Oda og Bokken ble kjente kunstnere.
Et møtested for familie og venner – Fritz Thaulow, Christian Krogh, Hans Jæger og Holger Drachmann.
Les mer her

Caroline Lasson 1871 – 1970 - Kjent under navnet Bokken Lasson

Les mer her

Christian Krohg 1852 - 1925

Les mer her

Fritz Thaulow 1847 - 1906

Les mer her

Hans Henrik Jæger 1854 - 1910

Les mer her

Holger Drachmann 1846 – 1908

Les mer her

Erik Werenskiold 1855 - 1938

Les mer her

Oscar Arnold Wergeland 1844 - 1910

Maleren Oscar Wergeland (en slekting av Henrik Wergeland) bodde også i Hvitsten og er mest kjent for maleriet Riksforsamlingen på Eidsvoll fra 1814 – en gave til stortinget 1885.
Les mer her

Sigrid Undset 1882 – 1949

HATTE-JONSON HUS - Sigrid Undsets første feriested i Hvitsten som liten pike.
Les mer her

Arne Fjellbu 1890 – 1962

Les mer her

Skipsrederfamilien Olsen

Skipsrederfamilien Olsen har satt sitt preg på Hvitsten. Petter (1821-1899) og hans kone Bolette Olsen (1829 -1923) bodde her og gav i 1887 både bedehus og skole til Hvitsten.
Les mer her

Borghild Røed Lærum 1877 – 1959

Barnebarn av Petter og Bolette Olsen født i Hvitsten i 1877. Hun har malt altermaleriet i Hvitsten kirke ”Jesus i Getsemane” og mange portretter av Petter og Bolette Olsen.
Les mer her