Hva skjer i Hvitsten

- info/nyhetsbrev publiseres som "Hvaskjer" måned/år.

For å gjennomføre planlagte aktiviteter trengs ofte en hel gjeng med frivillige medhjelpere. I Hvitsten er behovet for støttespillere størst i sommerhalvåret. Fra mai til september har Vellet fast ukentlig drift av både pub og vaffelsalg fra Sjøboden. Som medhjelper til disse aktivitetene vil du bli kjent med fastboende, hytteeiere og andre frivillige. Din innsats gjør en forskjell.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Send epost til post@hvitstenvel.no


"Din innstilling gjør en forskjell"

Med skjemaet ”Jeg stiller” ønsker Styret i Hvitsten Vel å få en oversikt over hvem som ønsker hva. Ditt bidrag gjør en forskjell -  Så: fyll ut skjemaet  ”JEG STILLER”  (ligger også tilgjengelig litt lenger nede på denne siden og på Gnist (for medlemmer).  


Nyttige lenker/informasjonskanaler

? Styreweb  = forbeholdt medlemmer

Som medlem (med registrert epostadresse) har du åpen tilgang til alle meldinger du har mottatt fra Styreweb. 

? Nyhetsbrev = info til alle

 Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Hvitsten Vel? Meld deg på her. Se under Nyheter på hvitstenvel.no


Denne sidenhvitstenvel.no 

er en åpen side med informasjon fra Hvitsten Vel, Menighetsarbeid, Seilforeningen, mm.

Hvitsten; en perle ved fjorden

er en Facebook-side som man kan melde seg inn i. Forvaltes for tiden av Jane Hærnes.

Sjøboden Pub, Hvitstenhttps:/www.facebook.com/hvitstenpuben/

er en åpen Facebook side for Sjøboden Pub. Forvaltes for tiden av Aksel Strøm.

Grasrotandelen – Hvitsten Vel – Organisasjonsnummer: 985627894

Du har anledning til å støtte Hvitsten Vel med  grasrotmidler fra Norsk Tipping.


Grendehuset


Nord i Hvitsten ligger Grendehuset. Grendehuset ble satt opp på dugnad i perioden 1984-1987 og vedlikeholdes og driftes av Hvitsten Vel. 

Grendehuset festsal 

Grendehuset har en festsal som kan leies til ulike arrangementer som bryllup, konfirmasjon, konserter, mm. Grendehuset benyttes også av Hvitsten Vel til allmøter, årsmøter, kinodrift, sosiale sammenkomster, mm. Medlemmer i Hvitsten Vel får rabattert pris ved leie. Muligheter og betingelser for leie av Grendehuset, se fanen Grendehuset, eller send en henvendelse til epost: grendehus@hvitstenvel.no.

Hvitsten naturbarnehage

Hvitsten Naturbarnehage er en privat barnehage som eies av foreldre som til enhver tid har barna sine i barnehagen. Hvitsten Naturbarnehage leier en del av Grendehuset.

Sommeryoga

Hver sommer arrangeres det yoga i privat regi på Grendehuset.

Bygdekino på Grendehuset

Hvitsten Vel har en frivillig kinokomite som arrangerer kino på Grendehuset sammen med Bygdekinoen, Bygdekinoene, Hvitsten. Barne- og voksenfilmer vises ca. hver 14. dag i skoleåret.


Sjøboden og brygga

Sjøbodene 

De gamle sjøbodene på brygga i Hvitsten var i 1997 Vestby kommunens 1000-års kulturminne. Se mer på Vestby kommunes hjemmeside: vestby.kommune.no/hvitsten. I denne sammenheng ble det laget et hefte "Kulturminnestafetten '97, Sjøbodene i Hvitsten". Dokumentet er scannet og her er lenken.

Sjøboden pub (jun-aug)

Sommerpub på Sjøboden arrangeres i regi av Hvitsten Vel. Puben er tradisjonelt åpen en dag i uken fra begynnelsen av juni til slutten av august. Sommerpuben er basert på frivillig innsats, og ledes av den som har skjenkebevillingen (personlig søknad). Den pubansvarlige har ansvar for innkjøp, avtaler med leverandører, økonomi, vaktlister, etc., samt organisering av frivillige som tar vakter på pubkveldene. Ansvarlig for Sjøboden Pub er fra 2023 Thomas Mantor.

Kaffe- og vaffelsalg (juni-aug)

Kaffe og vaffelsalg arrangeres i regi av Hvitsten Vel i Sjøboden hver lørdag og søndag i sommermånedene. Arrangementet er basert på frivillig innsats. Det er en ansvarlig, som håndterer innkjøp, vaktlister, økonomi, etc., samt frivillige som tar vakter. Ansvarlig for Kaffe- og vaffelsalg er fra 2022 Torill Hindmarch.

Bryggekomiteen

Tildeling av båtplasser på Andersbrygga ved Sjøbodene gjøres av Bryggekomiteen. Kontaktperson for Bryggekomiteen er for tiden Lars Brænna.Andre arrangementer og foreninger

17. mai i Hvitsten

17. mai i Hvitsten organiseres av en frivillig 17. mai-komite regi av Hvitsten Vel. Arrangementet planlegges i samarbeid med 17. mai-komiteen i Vestby for å samordne med arrangementer for skolene i Vestby. For å kunne ha et eget 17. mai arrangement er det nødvendig med mange frivillige bidragsytere i tillegg til 17. mai. komiteen.

Vi tar et forbehold om endring i programmet.

Hvitsten Salong

Hvitsten Salong er et selvstendig lokalt kulturarrangement. Årlig happening avholdes tradisjonelt første helgen i august fra fredag til søndag og omfatter konserter, kunstutstillinger ute i naturen, kulturverksted for barn, mm. Se også facebook-siden for Hvitsten Salong. Puben på Sjøboden har også åpent under Hvitsten Salong. Kontaktperson for Hvitsten Salong er Jon Lundell.

Hvitsten Seilforening

Seilforeningen er en selvstendig forening i Hvitsten. Seilforeningen holder til i den søndre Sjøboden. De arrangerer bl.a. lavterskel kurs for jolleseiling, kajakkseiling og seilbrett. Se også facebook-siden for Hvitsten Seilforening. Medlemmer av seilforeningen har mulighet for å låne kajakker, seilbåter, mm.

Menighetskomiteen

Menighetskomiteen (tidligere Hvitsten menighetsråd) har lange tradisjoner for å arrangere hyggelige treff i Hvitsten, gjerne i samarbeid med Hvitsten Vel. Hvitsten kirke og parken utenfor har bl.a. vært for mange gode konserter.

Julegrantenning

Første søndag i advent arrangerer menighetsrådet i samarbeid med Hvitsten Vel gudstjeneste med etterfølgende lys-tog fra kirken ned til torget hvor det er julegrantenning og sang. Julenissen kommer med poser til barna, og det selges julegløgg, pølser, o.a.

Juletrefest for barn

Juletrefest for barn arrangeres av menighetsrådet i samrarbeid med Hvitsten Vel tidlig i januar hver år på Grendehuset.

Hvitsten trommekorps

Trommekorpset er en selvstendig forening i Hvitsten. Trommekorpset øver i Grendehuset og er positive til spilleoppdrag i nærmiljøet. Trommekorpset er et viktig, musikalsk innslag i 17. mai feiringen i Hvitsten. For mer informasjon se https://www.facebook.com/HvitstenTrommekorps/

 «Vi over 60»

«Vi over 60», en selvstendig forening med ca. 50 medlemmer i Hvitsten og Vestby. Foreningen arrangerer hyggelige sammenkomster i Grendehuset i Hvitsten ca. hver 14. dag i skoleåret. «Vi over 60» arrangerer bussturer med og uten overnatting, inviterer til julebord. Ta kontakt med Oscar Hærnes, epost oscarhaernes@gmail.com for å mer informasjon.