På denne siden får du informasjon om Hvitsten Vel, fra starten og fram til idag.

Her finner du også gjeldende vedtekter for Hvitsten Vel, samt annen informasjon som har almenn interesse.


Medlemskap i Hvitsten Vel

Medlemskap i Hvitsten Vel gir rabatt ved leie av Grendehuset, samt rabatterte priser bl.a. hos Møblia på Storsenteret og Montér Grøstad. Hvitsten Vel arrangerer årlig en gratis sommerfest for medlemmene (ikke i koronaårene). Medlemsskapet gir deg også tilgang til nyttig informasjon.

Foreningens virkeområde sammenfaller med postnummer 1545 Hvitsten.

Du kan bli medlem i Hvitsten Vel ved å gå inn på å registrere deg på registreringsskjema for innmelding, eller sende en henvendelse til post@hvitstenvel.no. 

Betingelser:

Se også vedtektenes pgf. 6 Medlemskap, valgbarhet og tillitsverv

 • Personlig medlemskap - kr. 600 pr. år
  gjelder for fastboende og hytteboere som har fast adresse eller hytte innenfor Hvitsten Vel sitt virkeområde.
 • Husstandsmedlemskap - kr. 0 pr. år
  gjelder for fastboende og hytteboere som har fast adresse eller hytte innenfor Hvitsten Vel sitt virkeområde. Husstandsmedlemskapet forutsetter at det også er et "hovedmedlem" som betaler kontingent. En i husstanden har rett til en-1 stemme på årsmøtet, altså enten hovedmedlemmet eller husstandsmedlemmet, da stemmeretten følger innbetaling av kontingent.
 • Honnørmedlemsskap - kr. 450 pr. år
  gjelder for medlemmer som har fylt 67 år og gir samme rettigheter som "Personlig medlemsskap". 
 • Æresmedlemskap - kr. 0
  en utmerkelse for et medlem som har gjort en særskilt innsats for Hvitsten oppnevnt av styret. Fulle rettigheter. Betaler ikke årsavgift.
 • Støttemedlemskap - kr. 450 pr. år
  Støttemedlemmer kan ha tilhold utenfor Hvitsten Vel sitt virkeområde. Støttemedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøte og de er ikke valgbare til tillitsverv i styret. 

Medlemsavgiften faktureres en gang i året.

Medlemmene har en stemme på årsmøtet. For å kunne ha stemmerett på årsmøte må medlemsavgiften være betalt.

Det forventes at medlemmer bidrar i frivillig arbeid for Hvitsten.

Et medlem i Hvitsten Vel kan samtidig være medlem av et samarbeidene Vel / veilag innen vårt virkeområde. Et medlem i et samarbeidende Vel / veilag, er ikke automatisk medlem av Hvitsten Vel.

Hvis et medlem ikke betaler sin kontingent, skal vedkommende bli varslet om dette. Uteblitt betaling i to påfølgende år, vil resultere i at medlemskapet opphører


Ditt medlemskap på mobilen

Ved å laste ned mobil-appen Gnist vil du få medlemskortet ditt på mobil – og kan dermed enkelt verifisere ditt medlemskap som adgangsbevis eller ved fordelskjøp i våre avtalebutikker. I tillegg får du oversikt over all utsendt informasjon/meldinger og aktiviteter.

StyreWeb er Hvitsten Vel sitt felles arkiv- og informasjonsportal som benyttes av styret og grupper/komiteer i Hvitsten Vel. StyreWeb er grunnlaget for informasjonen som er tilgjengelig i Gnist-appen.


Hvitsten Vel - Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Hvitsten Vel er: 985 627 894.


Styret i Hvitsten Vel

Det til enhver tid sittende styret i Hvitsten Vel skal ha fokus på å ivareta stedet til beste for Hvitstens fastboende og hyttefolk. Årsmøtet avholdes innen 10. mai hvert år, og er for medlemmer. Her benyttes stemmeretten ved avstemming. Betalt kontingent gir stemmerett ved nyvalg til styreverv og komiteer. Noen komiteer har faste oppgaver gjennom hele året, andre er mer sesongrelatert. Oversikt over styrets medlemmer og medlemmer i andre valgte tillitsverv finnes på forsiden og under nyttig informasjon på denne siden. Navn og adresser for Hvitsten Vel

Ønsker du kontakt med Hvitsten Vel, send e-post til: post@hvitstenvel.no


Nyttig informasjon


Registreringsskjema for innmelding i Hvitsten Vel

Navn og adresser for Hvitsten Vel mai 2022

Grasrotandelen – Hvitsten Vel – Organisasjonsnummer: 985627894

Gjeldende kommuneplan 2019-2030

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret våren 2019.

Sammesatt alle plandokumenter.

Lenke til Vestby kommune side for gjeldende kommuneplan

Reguleringsplan for Hvitsten fra 2005

Hvitsten Vel, Vedtekter 21. oktober 2019

Boken «Slektene og husene ved Hvidstenstranden»


 

Slik startet Hvitsten Vel

Fra Follominner i 1972 skriver HC Mamen: I Hvitsten eksisterte det en liten velforening som siden er kalt Hvitsten gamle Vel. Dets midler var inntekt av loddsalg og en liten kontingent. Den nye velforeningen var en reorganisering av den gamle, men fikk en rik og blomstrende tid takket være et legat på 2 x kr 50 000 fra skipsreder Fred. Olsen.

Vellets oppgaver var veier, veilys, kloakk og vannverk. Velet innredet bad ved torget, brannvesen, ordnet med kinodrift og bibliotek. Av sitt overskudd ytte vellet bidrag til Hvitsten sykepleieforening og hadde administrasjon av bespisning for eldre i forbindelse med skolekjøkkenet.

I 1958 skilte velet ut vannverket med eget styre. Velet hadde da investert kr 13.000 i vannverket. Dette hadde ved oppløsningen 31.12.2007 300 abonnenter.
Det kan derfor trygt sies at Hvitsten vel har virket som stedets uoffisielle kommunestyre idet det er typisk kommunale saker som vellet har tatt seg av.

Ut fra Hvitsten vel ble Hvitsten Skiklubb startet. Klubben hadde egen hoppbakke og drev også sommeridrett. Foreningen fikk også opparbeidet fotballbane hvor det nå er parkeringsplass for biler og skøytebane om vinteren.
Hvitsten Musikkorps ble startet og korpset fikk instrumenter av skipsreder Fred. Olsen.

Gjengitt med tillatelse fra HC Mamen.