På denne siden får du informasjon om Hvitsten Vel, fra starten og fram til idag.

Her finner du også gjeldende vedtekter for Hvitsten Vel, samt annen informasjon som har almenn interesse.


Styret i Hvitsten Vel

Det til enhver tid sittende styret i Hvitsten Vel skal ha fokus på å ivareta stedet til beste for Hvitstens fastboende og hyttefolk. Årsmøtet avholdes innen 10. mai hvert år, og er for medlemmer. Her benyttes stemmeretten ved avstemming. Betalt kontingent gir stemmerett ved nyvalg til styreverv og komiteer. Noen komiteer har faste oppgaver gjennom hele året, andre er mer sesongrelatert.


Medlemskap i Hvitsten Vel

Medlemskap i Hvitsten Vel gir rabatt ved leie av Grendehuset, samt rabatterte priser bl.a. hos Møblia på Storsenteret og Montér Grøstad. Hvitsten Vel arrangerer årlig en gratis sommerfest for medlemmene (ikke i koronaårene). Medlemsskapet gir deg også tilgang til nyttig informasjon.

Årskontingenten er for tiden kr. 600 (ordinær), kr. 400 (honnør og støttemedlem) og kr. 0 for husstandmedlemmer. Hver kontingent gir én stemme ved valg. 

Du kan bli medlem i Hvitsten Vel ved å gå inn på å registrere deg på registreringsskjema for innmelding, eller sende en henvendelse til post@hvitstenvel.no. 

Ditt medlemskap på mobilen

Ved å laste ned mobil-appen Gnist vil du få medlemskortet ditt på mobil – og kan dermed enkelt verifisere ditt medlemskap som adgangsbevis eller ved fordelskjøp i våre avtalebutikker. I tillegg får du oversikt over all utsendt informasjon/meldinger og aktiviteter.

StyreWeb er Hvitsten Vel sitt felles arkiv- og informasjonsportal som benyttes av styret og grupper/komiteer i Hvitsten Vel. StyreWeb er grunnlaget for informasjonen som er tilgjengelig i Gnist-appen.


Hvitsten Vel - Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Hvitsten Vel er: 985 627 894.


Ønsker du kontakt med Hvitsten Vel, send e-post til: post@hvitstenvel.no


Nyttig informasjon


Navn og adresser for Hvitsten Vel mai 2021

Sponsorer til Bygdekinoen i Hvitsten

Sponsorer til Bygdekinoen i Hvitsten

Hvitsten Vel takker for støtten 2020-2023

Grasrotandelen – Hvitsten Vel – Organisasjonsnummer: 985627894

Se statistikk for innsamlede midler her.

Gjeldende kommuneplan 2019-2030

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret våren 2019.

Sammesatt alle plandokumenter.

Lenke til Vestby kommune side for gjeldende kommuneplan

Reguleringsplan for Hvitsten fra 2005

Registreringsskjema for Hvitsten Vel

Skjema for frivillig arbeid

Aktiviteter i Hvitsten i 2020

Hvitsten Vel, Vedtekter 21. oktober 2019

Boken «Slektene og husene ved Hvidstenstranden»


 

Slik startet Hvitsten Vel

Fra Follominner i 1972 skriver HC Mamen: I Hvitsten eksisterte det en liten velforening som siden er kalt Hvitsten gamle Vel. Dets midler var inntekt av loddsalg og en liten kontingent. Den nye velforeningen var en reorganisering av den gamle, men fikk en rik og blomstrende tid takket være et legat på 2 x kr 50 000 fra skipsreder Fred. Olsen.

Vellets oppgaver var veier, veilys, kloakk og vannverk. Velet innredet bad ved torget, brannvesen, ordnet med kinodrift og bibliotek. Av sitt overskudd ytte vellet bidrag til Hvitsten sykepleieforening og hadde administrasjon av bespisning for eldre i forbindelse med skolekjøkkenet.

I 1958 skilte velet ut vannverket med eget styre. Velet hadde da investert kr 13.000 i vannverket. Dette hadde ved oppløsningen 31.12.2007 300 abonnenter.
Det kan derfor trygt sies at Hvitsten vel har virket som stedets uoffisielle kommunestyre idet det er typisk kommunale saker som vellet har tatt seg av.

Ut fra Hvitsten vel ble Hvitsten Skiklubb startet. Klubben hadde egen hoppbakke og drev også sommeridrett. Foreningen fikk også opparbeidet fotballbane hvor det nå er parkeringsplass for biler og skøytebane om vinteren.
Hvitsten Musikkorps ble startet og korpset fikk instrumenter av skipsreder Fred. Olsen.

Gjengitt med tillatelse fra HC Mamen.