Hvitsten Kirke

Hvitsten Menighet (Menighetskomitéen)

Hvitsten Menighet er en av fire menigheter i Vestby kommune og betegnes som Menighetskomitéen.

Menighetskomitéen samarbeider med Hvitsten Vel om ulike arrangement i løpet av året. Faste arrangement er første søndag i advent med lysmesse i kirken og julegrantenning på Torget, og den årlige juletrefesten første søndag i januar.

Medlemmer i Menighetskomiteen for Hvitsten kirke finner du i oversikten for Menighetskomitéen for Hvitsten kirke


Vestby Felles Menighetsråd

Fra Hvitsten velges to representanter til Vestby Felles Menighetsråd, se deltakere i oversikten under.


Hva skjer i Hvitsten kirke

Les mer om hva som skjer i Hvitsten kirke (og i de andre kirkene i Vestby) ved å gå inn på lenken under til Vestby Kirke.Menighetskomiteen for Hvisten kirke

Oversikt over medlemmer i Menighetskomitéen for Hvitsten kirke.

Vestby felles menighetsråd

Oversikt over medlemmer i Vestby felles menighetsråd.

Vestby kirke

Vestby Kirkelige Fellesråd. Informasjon om hva som skjer i Hvitsten kirke og øvrige kirker i Vestby sogn.

Historien om Hvitsten kirke