Presentasjon av styret i Hvitsten Vel 2021/2022


Publisert: 11.05.2021

Nytt styre valgt på årsmøte 29. april 2021

Årsmøte for Hvitsten Vel ble avholdt 29. april 2021. 

Møtet ble gjennomført ved bruk av "Digitale årsmøter" for saksfremstilling og valg, gjennomgang av sakene på Zoom og streaming på Facebook-siden "Hvitsten 2030".

Protokoll fra møtet blir sendt medlemmene når denne er klar.3

Styret konstituerte seg på styremøte 6. mai 2021.

Her er en oversikten over det nye styret:

  • Ole Petter Berg (Ny)              Styremedlem (valgt for 2 år)
  • Silje Antonette Gjeraldstveit   Kasserer (1 år gjenstående)
  • Sverre Skibenes                    Nestleder/sekretær (1 år gjenstående)
  • Torill Hindmarch                    Styremedlem (1 år gjenstående)
  • Torstein Skarå (Ny)               Styremedlem (valgt for 2 år)
  • Marianne Johansen                Valgt som styremedlem for 2 år. Valgt som leder for 1 år
  • Olav Frengstad (Ny)              Varamedlem (valgt for 2 år)
  • Lars Edvardsen                     Varamedlem (1 år gjenstående)

Leder velges for ett år blant ett av styremedlemmene.

En oversikt over alle verv med kontaktdata finner du her: Navn og adresser for Hvitsten Vel mai 2021

Vennlig hilsen
Hvitsten Vel, Styret