Parkeringsfri sone i Hvitsten sentrum


Publisert: 20.03.2021

Slutt på villparkeringen i Hvitsten sentrum? 

For å få forbedringer i "villparkeringen" i Hvitsten sentrum henvendte Hvitsten Vel seg til Vestby kommune for å få støtte til en løsning på problemet.

Fredag 15. mars oversendte Vestby kommune et forslag til skiltplan for parkeringsfri sone som er utarbeidet av Viken Fylkeskommune, se vedlegg.

Den parkeringsfrie sonen er planlagt å gjelde fra Hvitstenveien etter innkjøring til parkeringsplassen (innfartsparkeringen), ned og til og torget og opp Strandveien til krysset ved Gamlebakken.

Plassering og skilting av HC-parkering er foreslått i området som vedlagte utsnitt av reguleringsplanen viser langs Fjordveien mot fjorden, men antall plasser og skilting av dette er ikke endelig avklart. Vi kan komme med forslag.

Fjordveien. Leif Aasens vei, Rammeveien og Bryggeveien er private eier. Vestby kommune har kontakt med eierne av disse veiene.

Styret skal behandle denne saken på styremøte torsdag 25. mars. 

Vi tar gjerne imot innspill fra deg og dine.

 

Vennlig hilsen

Styret i Hvitsten Vel

 

Vedlegg:

Utkast til skiltplan

Utsnitt av reguleringsplan