Rydding av øvre parkeringsplass og toalettforhold


Publisert: 16.06.2020
Endelig løsner det: Torsdag 18. juni 2020 starter opprydding på øvre parkeringsplass. Mulig generell åpning av toalettene.

Mange har stilt spørsmål ved parkeringssituasjonen på Hvitsten nå i sommer. Særlig etter helgen som var, har jeg som styreleder i Hvitsten Vel fått mange spørsmål og kommentarer om øvre parkeringsplass, og ulike instanser er blitt kontaktet (til tross for tidligere informasjon om forholdene).  Slik kan vi ikke ha det. Derfor har jeg tatt fornyet kontakt med grunneier om dette. Samtidig har vi på nytt også diskutert en generell åpning av toalettene. 

De forholdene som har forsinket rydding av øvre parkeringsplass, og etablering av denne, (bl.a. tilkobling for vann og avløp til tre hus på andre siden av veien) er fortsatt ikke kommet på plass. Vestby kommune synes å ha prioritert arbeid i Vestby sentrum og i Son, før ferdigstilling av det pågående arbeidet langs Hvitstenveien. Hvitsten synes å ha kommet i andre rekke, men godt badevær, mange som går på tur, og behov for toaletter styres ikke av Vestby kommunes prioriteringer.

Jeg har i dag fått tilbakemelding fra grunneier at de i dag, 16. juni, har startet med oppryddingsarbeidet, til tross for at tilkoblingspunktene for husene som ligger på andre siden av veien ikke vil bli ferdigstilt før til høsten, noe som vil medføre ekstra arbeid. Altså: Nå synes alt klart for at arbeidet med å rydde opp, og få utnyttet kapasiteten på øvre parkeringsplass starter, en og en halv uke forsinket.

I dag er de kommet i gang med å flytte maskiner, masser vil komme etter, med oppstart torsdag. Plassen må dreneres. Til det brukes grovmasse som nå ligger lagret på parkeringsplassen ved Grendehuset og på plassen som nå skal ryddes. Deretter skal den gruses, Det vil trolig ta ca. 1,5 uke før arbeidet er ferdig. Det betyr en bedring i sikte, men samtidig nok en helg med parkeringsvansker på Hvitsten. 

 

Vennlig hilsen
Hvitsten Vel, styreleder
Yngve Haugstvedt