Minneord over Arne Valberg


Publisert: 09.08.2023

Minneord over Arne Valberg

Som mange har fått med seg døde Arne Valberg 9. juli etter en tids sykdom 94 år gammel. Han ble født 13. august 1928.

Arne Valberg vokste opp i Hvitsten og gikk på skolen her den gang det var skole annenhver dag. Arne reiste tidlig til sjøs og var sjømann i mange år. De siste årene bodde han i Vestby. 

Hvitsten har mistet en ildsjel og en hedersmann av dimensjoner. Arne var aktiv for Hvitsten og var med i Hvitsten Vel sitt styre i mange år. Han var en av pådriverne for at Hvitsten skulle få eget Grendehus. Da prosjektet startet, var Arne med fra første stund. Det begynte med rydding av tomta og fortsatte med hogging av tømmer til Grendehuset. Han var med i dugnadsgjengen til huset sto ferdig i 1986.

Arne hadde fast jobb som julenisse for barna, men det sluttet ikke der, han var også en sentral person for sosiale sammenkomster på Stabil-stranda med grilling og bading på ettermiddager.

Arne var også det eneste æresmedlemmet i Hvitsten Trommekorps. Han var veldig positiv til trommekorpset og et raust støttemedlem både sosialt og økonomisk fra første dag. 

Arne var en god historieforteller og hadde utallige historier fra Hvitsten i gamle dager og fra tiden til sjøs. 

Arne var det første æresmedlemmet i Hvitsten Vel.

---

Arne hjalp til når det var pub på Sjøboden (fra ca. 2011). Han deltok i mange år med å bære bord og benker, rydde og ordne. Han pratet med alle og var en del av det sosiale limet i Hvitsten.  Han og Lisa hadde fast plass på benken ved veggen, som fremdeles har navnet "Lisa's plass". 

Her er en historie fra noen år tilbake:
Dag Johansen forberedte pub på Sjøboden da det kom to engelskmenn bort til han. De var fra Newcastle og var i Oslo i forbindelse med en fotballkamp. Turen til Hvitsten hadde de tatt fordi faren deres var herfra og de ønsket å se hans hjemsted og kanskje hvor han vokste opp.

Dag hadde hatt tilknytning til Hvitsten i ca. 40 år på dette tidspunktet, men det holdt ikke i denne sammenheng. Sønnene hadde med seg mange bilder, men det hjalp han ikke. Så han gikk bort til Arne som bodde i Kjøpmannsgården på denne tiden. Kanskje kunne han hjelpe disse kara? Arne stilte raskt opp på Sjøboden. Det viste seg at dette var sønnene til bestekameraten til Arne fra barne- og ungdomstiden. De hadde seilt til sjøs sammen. Kjærligheten traff kameraten og han ble igjen i England. De beholdt kontakten bl.a. på telefon over noe tid, men de hadde ikke sett hverandre på mange år.  

Arne tok med seg sønnene til kameraten og kjørte tur rundt i Hvitsten og viste bl.a. fram stedene faren og besteforeldrene hadde bodd. Husene var imidlertid revet. Det var to meget takknemlige engelskmenn som reiste fra Hvitsten den dagen.  

---

Her er en lenke tilArne Valberg | Minneside (vareminnesider.no)

---

Takk for alt du var for alle oss her i Hvitsten - Arne.

Fred over ditt minne.

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret

Oscar Hærnes 

Eddy Kobbel

Dag Johansen