Informasjon fra Vestby kommune - VA-anlegg i Hvitstenveien 28 til 78


Publisert: 29.06.2020

Informasjon fra Vestby kommune om Vann og avløpsanlegg i Hvitstenveien

Vestby kommune informerer om vann og avløpsanering Hvitstenveien 28 til 78.

Arbeider er i gang og entreprenøren er kommet halvveis med prosjektet.

Arbeider skal stoppes opp i fellesferien dvs. uke 28, 29 og 30.

Entreprenør:
Anleggsleder Thomas Jørgensen (e-post: thomas@jorgensenogjorgensen.no) M: 90143918. Det er ønskelig at grunneiere tar direkte kontakt med han ved eventuelt påkobling på hovedledninger og pristilbud på sanering av stikkledninger.

Sendt av:Vestby kommune 29. juni 2020:
Anleggsleder Ishtiaq Ahmed e-post: ishtiaq.ahmed@vestby.kommune.no mobil: 93214924