Informasjon fra Hvitsten Vel v/ styret


Publisert: 29.11.2017

Kjære Medlemmer i Hvitsten Vel!

Styret i Hvitsten Vel ønsker å informere at Julebordet for komitemedlemmer og støttespillere av Vellet vil utgå til fordel for en

Vårfest i sjøboden/pubben Fredag 13.04.2018 kl. 19.00. Det vil bli servering av godt drikke, lett mat/snacks servering,

forhåpentligvis en quiz, og lystig lag i godt selskap! Invitasjon blir sent ut i Mars.

Videre ønskes det å informere om at styret ikke har mottatt noen henvendelse vedrørende arrangement av Nyttårsfest 2018.

Til informasjon ble denne festen avlyst grunnet for få påmeldte i 2017. Hvis noen ønsker å arrangere en nyttårsfest eller

en vinterfest stiller styret seg positivt til dette, men er avhengige at en festkomite tar ansvaret for organisering

av selve arrangementet.

Styret i Hvitsten Vel ønsker alle medlemmer og beboere i Hvitsten en meget God Jul og et Godt Nytt År!