Informasjon til beboere i Hvitstenveien fra nummer 21 til 78


Publisert: 09.07.2018

I høst starter Vestby Kommune gravearbeider med vann og avløp fra parkeringsplassen og oppover Hvitstenveien mot Vestby.

I denne forbindelse er Hvitsten Vel i dialog med Vestby Kommune, Hafslund og Telenor om gangvei langs Hvitstenveien, nytt gatelys samt legging av nytt strømfordelingsnett til alle husene på denne strekningen. I tillegg er det samtaler med Telenor om legging av opplegg av fibernett for tele/data.

Hvitsten Vel ønsker derfor å holde et informasjonsmøte for beboerne som bor på denne strekningen, om hva forutsetningen for Hafslund og Telenor er for å gjennomføre et slikt prosjekt, og hvilke eventuelle kostnader som må dekkes inn av den enkelte beboer. Vi gjør oppmerksom på at forutsetningen for nytt strømnett og fibernett er at alle beboerne blir med på dette.

Informasjonsmøte avholdes på Grendehuset:

Tirsdag 14. august kl 19.00

 

Eddy Kobbel