Hvitstenkalender 2024


Publisert: 04.10.2023

En kalender for Hvitstenfolk og Hvitstenvenner

Hvitstenkalender 2024

Hvitstenkalenderen for 2024

Vi har vært så heldige å få inn mer enn 200 bilder. Takk til alle som har sendt inn bilder! 

Kalenderen blir i A4-format og vi planlegger at denne kan leveres fra ca. slutten av november

Av de bildene som velges til kalenderen blir dere invitert til å kåre et vinnerbilde. Denne kåringen gjøres i desember 2023/januar 2024 ved at dere inviteres til å svare på en spørreundersøkelse.

Hvitstenfolk og Hvitstenvenner kan nå bestille kalendere.

 

Pris og bestillinger 

Pris kr. 250 for én kalender, kr. 400 for to kalendere og videre 200 kroner pr. kalender.

Du bestiller ved å sende innbetaling til:

  • VIPPS nr. 74150, Hvitstenkalenderen 2024
    Merk innbetalingen med navn og telefonnummer
  • QR-kode (for å komme direkte til riktig VIPPS-nummer ved å bruke kamera på telefonen og trykke på "gul ramme"/"Vipps"): 

eller

  • Bankkonto:  1506.43.53907
    Merk innbetalingene med Hvitstenkalender, navn og telefonnummer.

Eventuelt er det mulig å bestille på epost til Marianne Johansen: johansenm244@gmail.com, og betale før levering av kalender.

Vi ber om at dere som allerede har bestilt direkte til undertegnede om å betale slik som beskrevet over.

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret v/ Thomas Mantor