Vedlagte spørreskjema


Publisert: 18.03.2019

Hvitsten                                                                                                                    Mars, 2019

Kjære medlem av Hvitsten Vel.

Kjære øvrige fastboende og eiere av fritidsbolig på Hvitsten.

 

Hvitsten Vel kaller til innsats for nærmiljøet vårt!

Styret for Hvitsten Vel arbeider for et best mulig nærmiljø og god trivsel i og rundt Hvitsten. Fra naturens side har vi alle gjennom vår tilknytning til Hvitsten fått en umistelig ramme rundt vår hverdag og fritid. Mye er også lagt til rette gjennom generasjoner knyttet til hva rederiet og andre har gjort. Det som vi i dag kan dra nytte av, er i sannhet knyttet til den kjærlighet til Hvitsten mange har og har hatt. Nå gjelder det at vi i fellesskap tar vare på dette og bidrar til å viderutvikle Hvitsten inn i fremtiden.

Med dette som bakteppe ber vi hver enkelt som mottar dette brevet å besvare vedlagte spørreskjema. Med dine svar kan vi i fellesskapet gjennom Hvitsten Vel, planlegge og utøve et videre arbeid for vår felles fremtid.

Dette skjemaet sendes til alle fastboende med postadresse Hvitsten og til alle eiere av fritidseiendommer i samme område

Takk for at du nå tar fram spørreskjemaet, fyller det ut, og

1.     sender det til:Yngve Haugstvedt, Bryggevein 12, 1545 Hvitsten, eller

2.      skanner det og sender det på mail til: yngvehaug@gmail.com  eller.

3.      dersom du vil at vi skal hente det (på Hvitsten), ring eller send SMS til 47392446.

alt innen 20.04.2019.

For å få et best mulig svar, er vi avhengig av at flest mulig sender inn skjemaet.

Til vårt alles beste!

Anne Brænna                                                                                    Yngve Haugstvedt

Styreleder                                                                                         Prosjektleder

                                             LES SKJEMA HER