Fjordperlen Hvitsten

Beliggende ved Oslofjorden midt mellom Son og Drøbak, er Hvitsten for de fleste mest kjent som et ferieparadis. Likevel har de færreste tatt seg tid til å besøke det lille bratte, vestvendte stedet, som egentlig har mye mer å by på enn bare hytter og ferieboliger.

Tallet på faste innbyggere i Hvitsten var i 1870  medregnet stort og smått 179 mennesker. I dag regner vi med at det er ca. 600 sommerhus i Hvitsten, i tillegg til ca 350 fastboende.

Stedsnavnet Hvitsten
Fra gammelt av var Hvitsten et strandsted under gården Strand, en gård langt oppe i bygda, og strandstedets navn kan komme av at gården har hatt lasteplass og et saltsyderi nede ved fjorden.

Fra denne gården kom Sigurd Sigurdsøn, som senere ble rådgiver for Kong Magnus den Blinde. Under den blomstrende tømmer eksporttiden på 1600 og 1700-tallet ble Hvitsten en viktig eksporthavn for tømmer og trelast.

Navnet kommer av norrønt Hvítistein; gårdsnavn flere steder rundt Oslofjorden og sikter nok til hvitaktige fjell el. steiner. 

Skipsrederfamilien Olsen
Aller mest er nok Hvitsten kjent for familien Olsen, skipsrederfamilien, som har bodd på stedet gjennom generasjoner. I dag er det Fred. Olsen som bor på familiestedet Nedre Lysdahl.

Fred. Olsen & Co.- selskapene har sitt utspring i Hvitsten i forrige århundre. Opphevelsen av den engelske navigasjonsakten i 1849 skapte en oppblomstring av internasjonal handel og skipsfart og der tre brødrene Fredrik Christian, Petter og Andreas Olsen forsto raskt hvilke muligheter som da åpnet seg for norsk skipsfart. De ble alle skipsførere i ung alder. Den eldste av dem, Fredrik Christian Olsen, født i Hvitsten i 1815, ble skipsfører i 1841. Han kjøpte sine to første seilskip allerede i 1848, skonnertene ”Johanne Christine” og ”Elisabeth”. Da han døde i 1875 hadde han eid hele 22 seilskip. Petter Olsen(født 1821 – død 1899) kjøpte i 1852 sitt første skip, briggen ”Thilda”. Hans rederi kom opp i 16 seilskip samt andeler i andre skip. Andreas Olsen (født 1826 – død 1893) første eget fartøy var barken ”De Tre Venner” som han kjøpte i 1860. Senere ervervet han 5 andre seilskip. Brødrene Olsens forretningsvirksomhet ble etter hvert så omfattende at det ble opprettet egen tollstasjon i Hvitsten.

Hvitsten kirke og Hvitsten skole

Foran den ærverdige gamle skolen ved kirken, som i dag huser noe av Fred. Olsens administrasjon, ligger en park. I denne park er det satt opp en samling av gallionsfigurer som har sittet som utsmykning på Fred. Olsen sine skip, figurene har blitt demontert ved videre salg av båtene og har nå blitt satt opp i parken og på andre steder i Hvitsten. Fred Olsen oppfordrer folk til å bruke parken, og hver sommer arrangeres det populære konserter med kjente artister her.

I den tidligere gymnastikk på skolen lages det nå til museum som skal huse Fred. Olsen og Hvitstens historie, anlegget ventes ferdig i 2007.

Petter Olsens Ramme Gård
På Ramme gård har Petter Olsen laget et av Norges Flotteste hageanlegg, etter modell fra en gammel engelsk barokkhage. I hagen er et praktfullt lite friluftsteater hvor kulturkontoret fra tid til annen arrangerer konserter og teaterforestillinger. Gården drives etter økologiske prinsipper, og en butikk kombinert med en liten kafe for salg av økologisk dyrkede produkter samt mulighet for servering er tilstede. 

Hvitsten er et hyggelig kyststed med en liten kirke, sjøboder fra 1700-tallet, koselig gatemiljø og småhusbebyggelse. Stedet har alltid tiltrukket seg kunstnere som har søkt inspirasjon og dessuten hvile fra ”Tigerstadens” larm og mas

Hvitsten har en langgrunn, steinete sandstrand som er fint egnet for barnefamilier. Gressområder ovenfor stranden. Det er kloakkutslipp i bukta, som i spesielle perioder resulterer i uegnet badevann. (Dette problem vil forsvinne om et par år da nytt avløpssystem skal være ferdig montert).