Allmøte på Grendehuset torsdag 26. oktober 2023


Publisert: 04.10.2023

Invitasjon til allmøte med fokus på reguleringsplanen - Oppdatert

Vi har invitert Vestby kommune til Grendehuset for å informere om deres arbeid med reguleringsplanen for Hvitsten og Strandåsen.

Sted: Hvitsten Grendehus

Tid: torsdag 26. oktober, kl. 19:00

Fra Vestby kommune møter: Maren Øines, Arealplanlegger.

Enkel servering.

---

Innhold på møtet:

 • Informasjon om kommunens arbeid med områdereguleringen for Hvitsten og Strandåsen, inkludert invitasjon til opprettelse av en fokusgruppe (Maren Øines)
 • Opprettelse av en barne- og ungdomsgruppe i Hvitsten (Stian Eng Holtet)
 • Eventuelt
  • Noe dere ønsker å ta opp med eller bli informert om fra styret?

---

Områderegulering for Hvitsten og Strandåsen  

 • Orientering fra prosjektleder Maren Øines om kommunens arbeid, herunder:
  • Bakgrunn for og status for utredninger 
  • Framdriftsplan
  • Samhandling
 • Invitasjon til opprettelse av en fokusgruppe
 • Spørsmål/avklaringer

(Til informasjon: Plan- og miljøutvalget ble orientert om saken i møte 16. oktober 2023.)

---

Vestby kommune inviterer til opprettelse av en fokusgruppe

Vestby kommune har følgende ønskede kriterier for deltakere til fokusgruppe som vi ønsker hjelp med deltakere til.  

 • Grunneier hytte/representant for denne gruppen
 • Barnefamilie med barn mellom 0 og 6 år
 • Barnefamilie med barn fra 6 til vgs-alder
 • Beboer i verneområdet
 • Beboer i vernet bygg
 • Beboer utenfor verneområdet
 • Beboer mellom nedkjøringen til Emmerstad og Damveien.

Det er også veldig fint hvis forslagene til deltakere er i forskjellig aldersgruppe og både menn og kvinner. Hvis det er en ungdom som også ønsker å delta er det topp.

Vestby kommune har satt opp noen forslag til datoer, 21., 27, og 30 november. Tidsrommet vi ser for oss er mellom 18-21, og det blir servert mat, drikke og snacks.

---

Alle er velkomne. Det er ingen påmelding.

---

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret