Velkommen til fest på Grendehuset 22. april


Publisert: 01.02.2023

Endelig Grendefest!

Mottoet for festen er: vi møtes, vi danser og hygger oss sammen!

Festen er for unge og gamle og alle imellom. Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra til festen så ta kontakt med:

Vennlig hilsen

Festkomiteen