Velkommen til ekstraordinært årsmøte torsdag 30. november 2023


Publisert: 17.11.2023

Årsmøtet skal ta beslutning om Grendehusets fremtid

Velkommen til ekstraordinært årsmøte torsdag 30. november 2023

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte 2023 om Grendehusets fremtid

Sted: Hvitsten Grendehus

Tid:   Torsdag 30. november 2023, kl. 19:00

Tema for møtet er Grendehusets fremtid som en følge av at festekontrakten utgår 31.12.2023. 

Sakspapirene sendes medlemmene i Hvitsten Vel 7 dager før møtet, altså 23. november.

Hvem kan møte?

Alle kan møte på årsmøte, men det er de som er medlemmer og har betalt årskontingent som har stemmerett.

Forslag til årsmøte

I henhold til vedtektenes § 8 Årsmøte skal "Forslag må være sendt styret senest 10 dager før årsmøte." Dette betyr at vi må få forslag til styret senest mandag . november 2023.

Vennligst send forslag til saker til årsmøte post@hvitstenvel.no.

Vedtekter for Hvitsten Vel

Vedtektene for Hvitsten Vel ligger på hjemmesiden, hvitstenvel.no, Hvitsten Vel. Her er lenke til vedtektene: Hvitsten Vel, vedtekter 19. oktober 2019.

Ønsker du å bli medlem i Hvitsten Vel

Her er en lenke til registreringsskjema for innmelding.

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret