Velkommen til årsmøte i Hvitsten Vel 27. april 2023 kl. 19:00


Publisert: 01.04.2023
Velkommen til årsmøte i Hvitsten Vel 27. april 2023 kl. 19:00

Hvem kan møte?

Alle kan møte på årsmøte, men det er de som har betalt årskontingent som har stemmerett.

Vil du delta i frivillig arbeid i Hvitsten Vel

Dersom du har lyst og anledning til å gjøre en frivillig innsats i styret i Hvitsten Vel eller om du har forslag til andre som kan være aktuelle for et slikt verv, ber vi om at du tar kontakt med valgkomitéen.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen:

Gard B. Johansen:  Tlf. 952 49 529, e-post: gard_bj@yahoo.com

Eli Strugstad:          Tlf. 414 58 769, epost: eli-stru@online.no

 

Forslag til årsmøte

I henhold til vedtektenes § 8 Årsmøte skal "Forslag må være sendt styret senest 10 dager før årsmøte." Dette betyr at vi må få forslag til styret senest mandag 17. april 2023.

Vennligst send forslag til saker til årsmøte post@hvitstenvel.no.

 

Vedtekter for Hvitsten Vel

Vedtektene for Hvitsten Vel ligger på hjemmesiden, hvitstenvel.no, Hvitsten Vel. Her er lenke til vedtektene: Hvitsten Vel, vedtekter 19. oktober 2019.

 

Ønsker du å bli medlem i Hvitsten Vel

Her er en lenke til registreringsskjema for innmelding.