Velkommen til åpent politisk møte torsdag 24. august på Grendehuset - Oppdatert


Publisert: 09.08.2023

Velkommen til åpent møte med politikere i Vestby 

Tid:    Torsdag 24. august kl. 19 - 21.

Sted:  Hvitsten Grendehus

 

Styret har tatt initiativ til et åpent politisk møte med politikere i Vestby før kommunevalget i september. Alle er velkomne!

De som kommer er:

 • Arbeiderpartiet:  Tom Ludvigsen (ordfører)
 • Høyre: Åshild Fagerjord (ordførerkandidat)
 • Miljøpartiet de grønne: Trygve Olsen (førstekandidat)
 • Senterpartiet: Tone Skretting (førstekandidat)
 • Bygdelista: Knut Erik Toftner (førstekandidat)
 • Fremskrittspartiet: Kennet Lien Steen (Førstekandidat)
 • Sosialistisk venstreparti: Stig Øverås (førstekandidat)
 • Venstre: Frida Lødøen (andrekandidat)
 • Rødt: Kjell Wernhus (andrekandidat)
 • Vestby industri og Næringsparti: Hilde Merete Feragen (førstekandidat)

 

----

Agenda

 1. Innledning
 2. Panelet presenterer seg selv
 3. Presentasjon av viktige punkter for Hvitsten
 4. Spørsmål fra publikum til politikere og åpen diskusjon
 5. Oppsummeringer og avslutning

 

Vi har mottatt noen innspill som vi tar opp på møtet, men tar gjerne imot flere spørsmål. Send til post@hvitstenvel.no eller ta med på møtet.

---

Noen sentrale punkter:

Trafikksikkerhet, boplikt i Hvitsten, ren Oslofjord, områdereguleringen, grønnstruktur og naturmangfold, mm.

---

Det blir enkel servering og pause etter behov.

 

Velkommen!

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel. styret