Trafikksikkerhet - "Villparkeringen" på torget - Bøtelegging


Publisert: 13.09.2023

 

Trafikksikkerhet -

Bøtelegging på torget i Hvitsten 

Hvitsten Vel har i flere år jobbet med å få bukt med "villparkeringen" på torget.

I august 2021 ble det innført "parkeringsfri sone" for hele Hvitsten sentrum. Dessverre har det også etter dette vært "villparkering" som bildene fra i sommer viser. Dette medfører at det fort kan oppstå trafikkfarlige situasjoner og at det blir problemer for utrykningskjøretøy å komme fram til Rammeveien og Fjordveien.

En av utfordringene er at Hvitsten torg forvaltes av Viken fylkeskommune og at det kun er politiet som kan ilegge bøter. Politiet prioriterer ikke ulovlig parkering.

For å avhjelpe situasjonen har vi denne sommeren delt ut informasjon under vindusviskeren til flere biler som har stått ulovlig parkert. Vi har også jobbet med å utforme informasjonsskilt, men har valgt å avvente dette i påvente av arbeidet i Vestby kommune med å få muligheter for å bøtelegge.

I kommunestyremøte i Vestby kommune 4. september ble det besluttet at: "Det innføres parkeringskontroll med egne, kommunale parkeringsbetjenter." (sak 65/23). Etter dette vedtaket kan Vestby kommune selv håndheve parkeringsbestemmelsene på offentlige områder. I sakspapirene kan vi også lese: "Videre vil en kommunal håndheving av parkeringsbestemmelsene på offentlig veg kunne bidra til å løse problemene på torget i Hvitsten, de nye parkeringslommene i Vestby sentrum og langs offentlig veg i Son sentrum."

Når kommunal parkeringskontroll i praksis vil tre i kraft er ikke kjent. 

 

Vennlig hilsen

Hvitsten vel, styret