Tenning av juletrelys på torget 1ste søndag i advent og juletrefest på Grendehuset etter nyttår.

Tenning av juletrelys på torget 1ste søndag i advent og juletrefest på Grendehuset etter nyttår. Les mer her

MINDRE ALENE SAMMEN

Les mer her

Møtereferat fra informasjonsmøte om prosjekt: Sanering Hvitsten etappe VI

Les mer her

REKEFEST

REKEFEST
Les mer her

AGENDA INFORMASJONSMØTE 14.08.2018

Informasjon til beboere i Hvitstenveien fra nummer 21 til 78
Les mer her

Informasjon til beboere i Hvitstenveien fra nummer 21 til 78

Les mer her

KVELDSGUDSTJENESTER I HVITSTEN KIRKE

Les mer her

Vaffel 2018 i Sjøboden

Les mer her

Vaffelsalg i Hvitsten

Les mer her

Oppdatert Vaffelliste 01.07.2018

Les mer her

Årets cruisesesong er godt i gang og alle båtene passerer Hvitsten på vei inn og ut av Oslofjorden

Les mer her

Boken «Slektene og husene ved Hvidstenstranden»

Miljøbilen våren 2017 - Movar

Les mer her

Hvitsten Pub 18.8.2017

Les mer her

JULETREFEST PÅ GRENDEHUSET

JULETREFEST PÅ GRENDEHUSET Les mer her

Luciafeiring den 13. DESEMBER kl 18:00

Les mer her

Informasjon fra Hvitsten Vel v/ styret

Les mer her

LYSMESSE I HVITSTEN KIRKE OG TENNING AV JULEGRANA

Les mer her

REFERAT FRA ALLMØTE HVITSTEN VEL – 26.10.2017

Les mer her

Agenda for Allmøte 26/10-2017

Les mer her

Nå er det viktig at vi følger med rundt oss.

Les mer her

Hvitsten Vel inviterer til Allmøte Torsdag den 26. Oktober kl. 19.00 – 21.00.

Les mer her

Invitasjon til møte, naboer av Søndre Follo Renseanlegg IKS.

Les mer her

Puben er åpen

Puben er åpen Les mer her

GRENDEHUS 25 ÅRS MARKERING

Les mer her

Yoga i Hvitsten

Les mer her

PÅMINNELSE REKEFEST

Les mer her

SOMMERAVSLUTNING I SJØBODEN

Les mer her

Gladmelding vedrørende PÅSKEAFTEN

Les mer her

Påskeaften

Les mer her

Hvitsteen Vel informerer

Les mer her

Hvitsten Vel trenger hjelpere til 17. mai

Hvitsten Vel trenger hjelpere til 17. mai Les mer her

Hvitsten grendehus Filmprogrammet

Les mer her

Årets cruisesesong er godt i gang og alle båtene passerer Hvitsten på vei inn og ut av Oslofjorden

Les mer her

Strandryddedag og familiedag i Hvitsten 6. mai

Les mer her

VAFFEL-LISTA 2017

Les mer her

Papirer til årsmøte 24.05 2017 Hvitsten Grendehus kl. 19:00

Les mer her

17. mai program i Hvitsten

Les mer her

Forslag til årsmøte 2017 i Hvitsten Vel

Les mer her

OPPDATERT VAFFEL-LISTA 2017

Les mer her

I dag, 11.mai, kommer Miljøbilen til Hvitsten mellom kl 16.30 - 19.00.

Les mer her

Forslag til årsmøte 2017 i Hvitsten Vel

Les mer her

Velkontingent

Les mer her

Hva skjer med Sekkebekkhuset?

Les mer her

Hvitsten Vel vil forenkle innbetalingsrutinene av medlemskontingenten

Les mer her
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  Neste side