Sjøboden Pub åpner 4. juni kl. 19


Publisert: 02.06.2021

Velkommen til sommerpub på Sjøboden

Puben åpner 4. juni. Åpningstiden er fra kl. 19:00 - 22:00.

Pizza fra Babylon

I år er det muligheter for å bestille og få levert pizza fra Babylon i Vestby.  Telefon: 64 95 58 88 og Mobil: 40 56 72 00. 

Her er lenken til menyen. Bestill før kl. 20:00 og pizza leveres på pubben ca. kl. 21.


Informasjon om smittevernregler

Vi har vært usikre på hvilke smittevernregler vi skulle forholde oss til og valgte derfor å kontakte kommunelegen i Vestby kommune. Her er hans tilbakemeldinger:

"Inntil verfiserbart koronasertifikat er på plass, så må avstandsreglene overholdes uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter. 

Det er de nasjonale reglene som gjelder for alkoholservering:

Regler for alkoholservering på serveringssteder og arrangementer. Regelverk (lov eller forskrift)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling:

  • kan kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00.
  • skal ikke servere alkohol etter kl. 24.00.
  • skal påse at alkohol ikke blir konsumert etter kl. 00.30

Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift. Regelverk lov eller forskrift.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, og utested, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Se smittevernveileder for serveringsbransjen (standard.no).

Avstand
Virksomheten skal sørge for at:

  • besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.
  • det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre.
  • det er tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Hygiene
Virksomheten skal sørge for at det er rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.I tillegg gjelder den lokale forskriften, i første omgang til og med søndag 6. juni."


Vedlagt er informasjon om hva vi forventer av pubgjester og av oss selv, Retningslinjer for smittevern ved Sjøboden Pub.

Vi ønsker oss mange hyggelige pubkvelder sammen med dere i sommer.

 

Vennlig hilsen

Aksel Strøm og pubvertene