Parkering på torget i Hvitsten


Publisert: 06.06.2020

Styret for Hvitsten Vel har det siste året jobbet mye med ulike trafikkforhold. Dessverre har ikke resultatene blitt slik vi ønsket og slik bl.a. Vestby kommune har gitt uttrykk for at de ville hjelpe til med å få på plass. Sakene er gamle og har vært behandlet av flere styrer bakover i tid. Informasjonen her gir en oppsummering av situasjonen med parkeringen på torget i Hvitsten.