Ny reguleringsplan for Hvitsten og Strandåsen


Publisert: 18.01.2023

Områderegulering - Workshop med Vestby kommune 19. januar 2023 

Vestby kommune inviterer til workshop om områdereguleringen for Hvitsten og Strandåsen

Tid: 19. januar 2023. kl. 18:30 til 21:30

Sted: Hvitsten Grendehus

Hjemmelshavere har mottatt en invitasjon til workshop fra Vestby kommune om områderegulering for Hvitsten og Strandåsen, se vedlegg. 

Vestby kommune har invitert til en åpen workshop om ny reguleringsplan for Hvitsten og Strandåsen. Her er oppdatert informasjon.

Deltakere fra Vestby kommune er: 

  • Joakim Røed . konstituert plansjef
  • Sindre Aksdal - Arealplanlegger
  • Elise Kjærnes Morken - Arealplanlegger
  • Hanne Wetter Sæther - Arealplanlegger

Kommunen lager oppgaver og materiell som tas med på workshopen.

Kommunen sørger for enkel servering. 

 

Vennlig hilsen
Hvitsten Vel, styret og reguleringskomiteen

Invitasjon fra Vestby kommune til hjemmelshavere