Minneord for Lasse Løw - 2023


Publisert: 19.09.2023
Minneord for Lasse Løw - 2023

Fra Hvitsten Trommekorps

Vårt medlem Lasse Løw ble bisatt fra Hvitsten Kirke 19. september 2023.

I år var det 10 år siden Hvitsten Trommekorps første gang spilte i 17. mai toget i Hvitsten. Lasse har vært med i korpset hele tiden og var med da tre av oss stiftet foreningen Hvitsten Trommekorps «for å sikre at noen spiller i toget i Hvitsten».

Lasse har siden vært aktiv ved store og små spilleoppdrag, øvelser og sosiale arrangementer. Han har hatt verv i foreningens styre samt i foreningens komiteer, både musikalsk og sosialt. Dessuten har han periodevis hatt rollen som oppslager og spillende tamburmajor.

Så ble det tilslutt på spilleoppdrag i forbindelse med åpning av det nye Kulturkvartalet i Vestby at Lasse under marsj falt om med hjertestans, midt i oppslaget som skulle starte samspillet mellom kommunens to skolekorps og Hvitsten Trommekorps.

Som hell i uhell var han omgitt av sykepleiere i korpset og blant foreldre i skolekorpsene. Det ble straks ytet beundringsverdig førstehjelp med hjerte/lungeredning før tilkalt helsepersonell ankom og overtok. Hjertet startet igjen, men dessverre viste det seg at det var kombinert med hjerneblødning og fikk det fatale utfallet noen dager senere på sykehuset.

Lasse var et positivt ja-menneske med en lun, skøyeraktig humor. Han var en raus, god venn for oss alle. Lasse betydde mye for oss og blir dypt savnet. Våre tanker går til Irene og familien som mistet Lasse så altfor tidlig.

Hvitsten Trommekorps

----

Fra Hvitsten menighetskomité

Den 7. september fikk vi den triste meldingen om at Lasse Løw hadde sovnet inn, bare 69 år gammel, etter at han ble rammet av en akutt sykdom noen dager før. Lasse vil bli savnet alle steder der han har markert seg, og ikke minst gjelder det også for Hvitsten menighetskomité. 

Lasse har i mange år vært aktiv for Hvitsten kirke og i Hvitsten menighet. Han har vært med både i ulike styrer og råd, og som frivillig kirkevert/kirketjener ved gudstjenester i kirken. I den siste 4-årsperioden har han, i tillegg til å være med i Hvitsten menighetskomité, også vært en av to representanter fra Hvitsten både i Vestby kirkelige fellesråd og Vestby felles menighetsråd.

Lasse var glad i Hvitsten kirke. Han var kunnskapsrik, og han var god på å fortelle om kirken. Det er ikke få som har fått omvisning i Hvitsten kirke, og har hatt gleden av å høre han dele både av sitt engasjement og av sin kunnskap om kirken og kirkens historie. Lasse var opptatt av at kirken skulle bli tatt godt vare på. Han arbeidet gjennom de vanlige kanalene, men også utenfor disse i sitt eget kontaktnett for å få til løsninger. Det er andre som nå må følge opp det Lasse nå var i gang med, som f.eks. å få til overrislingsanlegg i kirken og nye puter til benkene.

Lasse stilte alltid opp, alt fra å ta ansvar for «Åpen kirke», ordne med juletre til juletrefesten, eller å bistå ved kirkekaffe. Han ville ikke at kirkens flaggstang skulle stå tom ved høytidsdager, og tok selv ansvar for det. 

Savnet etter Lasse vil bli merket. En ting er innsatsen hans på ulike områder. Viktigst er likevel savnet av selve Lasse, med sitt humør, sitt engasjement, og sin omsorg for alle rundt seg. 

Med takk for alt Lasse har bidratt med for Hvitsten kirke, sender vi varme tanker til Irene og resten av familien som har mistet Lasse så altfor tidlig.

Hvitsten menighetskomité

---

Fra Hvitsten Vel

Lasse Løw døde natt til torsdag 7. september etter et kort tids sykeleie og ble bisatt i Hvitsten kirke 19. september.

Lasse døde på en måte midt i livet, aktiv og engasjert på mange områder. Han ville blitt 70 år 12. desember. Han var altså en godt voksen mann som stadig hadde planer om å gå av med pensjon fra bilverkstedet i Oslo som han etablerte i slutten av 1970-tallet. Det er mange biler fra Hvitsten som har vært innom hans verksted.

Lasse var glad i Hvitsten og opptatt av å ha et godt nærmiljø. Han var godt kjent for mange som en blid og vennlig mann med en god replikk. Han jobbet mye med frivillig arbeid; i Hvitsten vel, i Hvitsten menighetskomité, i Hvitsten trommekorps (som han elsket) og i politikken, og har vært aktiv i Frivillighetssentralen og Prestegårdens venner i Vestby.

Lasse var med på dugnad da Grendehuset ble bygget. Han har vært med i valgkomitéen, og i flere festkomitéer (var bl.a. Quiz-master) og 17. mai komiteer. I mange år var han kontaktperson for brannvern for Grendehuset. Det siste han gjorde for Vellet nå i sommer var å gi oss en beholder for ildsfarlig avfall på Grendehuset.

Våre tanker går til hans nærmeste familie; kone, 3 barn, 2 barnebarn, og søsken med familier.

Takk for din innsats for fellesskapet!

Vennlig hilsen Hvitsten Vel