Invitasjon til folkemøte 31. august kl. 18:30 2021


Publisert: 04.07.2021

Styret inviterer med dette til et folkemøte 31. august 2021, kl. 18:30 - 21:00.

Møtet planlegges å være på Grendehuset. I tillegg legger vi opp til at man kan følge møtet digitalt.

Dette er et tidlig varsel slik at dere har mulighet for å sette av tiden.

Mer informasjon og agenda kommer senere.

Ett hovedpunkt på møtet vil imidlertid være høring av planprogrammet for Vestby kommuneplan (se egen melding).

Som alltid: Alle innspill er velkomne!

Henvend deg gjerne til styret ved bruk av post@hvitstenvel.no eller formidle dine synspunkter på Facebook-siden "Hvitsten 2030".

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, Styret