Invitasjon til folkemøte 31. august kl. 18:30 2021


Publisert: 04.07.2021

Oppdatert informasjon om gjennomføring av Folkemøte

Velkommen til Folkemøte 31. august 2021, kl. 18:30 til 20:30

Vestby kommune skal i perioden fram til 2023 gjennom en planprosess som er viktig for oss her i Hvitsten. Den eksisterende reguleringsplanen for Hvitsten og Strandåsen fra 2005 er fra en annen tid. Den gang var Ramme en gård, ingen kyststi eksisterte og kornsiloen var omtrent Vestbys eneste høye bygning. Slik er det ikke lengre, og nye tider krever reguleringsendringer.

Det er derfor viktig for befolkningen i Hvitsten å vite politikernes innstilling til utviklingen her i Hvitsten, og hvordan vi best kan påvirke områdene som opptar oss mest i den nye planen. Det er dessuten viktig for oss at politikerne fra i Vestby kjenner til hva vi er opptatt av. 

Vi har derfor invitert politikere i Vestby kommune, inkludert ordføreren, til et Folkemøte om planprogrammet.

Gjennomføring av møtet
Folkemøtet vil foregå på Hvitsten Grendehus. På grunn av covid restriksjoner er det maksimalt antall fysiske deltagere på møtet på ca. 40 personer. Vi har derfor invitert deltagere til å følge møtet via nettløsningen Zoom, eventuelt kan man følge streaming på Facebook-siden "Hvitsten 2030" . 

Dere som ønsker å delta fysisk må sende en påmeldingmelde til post@hvitstenvel.no. Vi prioriterer medlemmer av Hvitsten Vel til å kunne delta på Grendehuset.

Forøvrig gjelder covid-reglene. Bruk gjerne munnbind.

Zoom-møtet 
Her er link til Zoom møtet: 
https://us02web.zoom.us/j/85086503285?pwd=c2RxSDltL2Q4Y1p2Y0RHVFJPWjJvUT09

Møte ID og passord/kode hvis dette etterspørres:

Møte ID:  850 8650 3285
Passord/kode:  467939

Agenda
Vedlagt følger agenda. Dette er et utgangspunkt for hvordan vi tenker at møtet kan organiseres best. Om dere har innspill til gjennomføringen av møtet så er vi åpne for tilbakemeldinger.

 

Vennlig hilsen
Hvitsten Vel, Styret

----

Styret inviterer med dette til et folkemøte 31. august 2021, kl. 18:30 - 21:00.

Møtet planlegges å være på Grendehuset. I tillegg legger vi opp til at man kan følge møtet digitalt.

Dette er et tidlig varsel slik at dere har mulighet for å sette av tiden.

Mer informasjon og agenda kommer senere.

Ett hovedpunkt på møtet vil imidlertid være høring av planprogrammet for Vestby kommuneplan (se egen melding).

Som alltid: Alle innspill er velkomne!

Henvend deg gjerne til styret ved bruk av post@hvitstenvel.no eller formidle dine synspunkter på Facebook-siden "Hvitsten 2030".

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, Styret