Invitasjon til dugnad på veien til Grendehuset


Publisert: 20.03.2021

Dugnad fra Thomas Olsens vei til Grendehus/Barnehage

Hvitsten Vel og Hvitsten Naturbarnehage inviterer til dugnad langs veien fra Thomas Olsens vei inn til Grendehus/Barnehage.

Siden det foreløpig ikke er møteplass(er) er det viktig at en kan se om det kommer bil imot for å unngå å møte en annen bil underveis. Vi skal derfor rydde kratt og småtrær langs veien fra Thomas Olsens vei til Hvitsten Grendehus/Barnehage før løvet springer.

Det skal kappes ned kratt, kvister og noen småtrær (opp til 10 cm diameter) og samle dette for bortkjøring eller oppkutting til flis. 

For å ivareta smittevern kan ikke mange arbeide på samme sted samtidig. Arbeidet skal derfor spres på hverdager, helger og kvelder. Du kan derfor bidra på den tiden som passer deg best!

Passende redskap er grensaks, grensag, motorsag eller ryddesag. 

Ta kontakt med Tor Borg på tlf. 918 59 091 eller Lars Fredrik Moen på tlf. 926 40 770 for å avtale tid og oppgave du kan uføre.  

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel og Hvitsten Naturbarnehage