Hvitsten Vel – Smitteverntiltak


Publisert: 24.05.2020
På Hvitsten Vel sine arrangementer tilrettelegges det for å kunne overholde de smittevernreglene som helsemyndighetene setter.

Retningslinjer for smitteverntiltakene gjelder første og fremst for Grendehuset, Sjøboden Pub og Sjøboden kaffe og vafler.

I tillegg til informasjon som er tilgjengelig for alle på disse sidene, plikter de som er ansvarlig for arrangementene å sette seg inn i myndighetenes retningslinjer for smitteverntiltak. Medlemmer av Hvitsten Vel og andre "hvitstenvenner" som jobber som frivillige på arrangementene vil få opplæring.

Hvitsten Vel utarbeider særskilte veiledere ved behov.

Informasjonen oppdateres ved behov.

Ny informasjon 2. juni 2020: Retningslinjer for smittevern for Sjøboden Pub

Ny informasjon 24. mai 2020: Retningslinjer for smittevern for Hvitsten Grendehus