Hvitsten Vel - Årsmøte 5. mai 2022 kl. 19:00


Publisert: 29.03.2022

Velkommen til årsmøte for Hvitsten vel på Grendehuset

Årsmøte for Hvitsten Vel holdes på Hvitsten Grendehus 5. mai 2022, kl. 19:00

Siste frist for innsending av forslag er 25. april. Send ditt forsalg til post@hvitstenvel.no.

Det skal velges flere tilliitsverv i Vellet  Meld din interesse til valgkomitéen, Eddy Kobbel eller Gard Johansen, her er lenke til oversikt over roller og navn. Dette er nærmere beskrevet i vedtektene for Hvitsten Vel

De som har stemmerett har de som betalt medlemsavgift for 2022.

Styret sender ut sakspapirer til medlemmene 28. april 2022.

Ikke medlem enda?

Mer informasjon om medlemsskap finner du i fanen Hvitsten Vel. Her er lenke til registreringsskjema for innmelding, eller om du ønsker å sende en epost til post@hvitstenvel.no, eller ta kontakt med en i styret.

Agenda for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsmelding om aktiviteter i Hvitsten Vel i 2021
 4. Informasjon om styrets arbeid i 2022 Økonomi
 5. Regnskapet for 2021
 6. Informasjon om økonomi fram til 31.03.2022
 7. Revidert budsjett for 2022
 8. Budsjett for 2023

Innkomne saker / Saker fra styret

9. Etiske retningslinjer for styrets medlemmer
10. Grendehuset – Festekontrakt
11. Ny reguleringsplan for Hvitsten

Valg:

Sak 12: Valg av valgkomite, Sak 13. Valg av revisor, Sak 14. Valg av 17. mai komite for 2023, 15. Valg av styreverv

Agenda for allmøtedelen

 • Informasjon om nye krav til pubdrift fra Vestby kommune
 • Eventuelt
 • Avtakking og utnevnelser