Hvitsten Barne- og Ungdomsgruppe - Invitasjon til åpent møte torsdag 23. november 2023


Publisert: 14.11.2023

Hvitsten Barne- og ungdomsgruppe startes opp - Bli med!

Vi inviterer foreldre, besteforeldre og alle med relasjon til barn og ungdom i Hvitsten til å delta på et åpent møte hvor vi skal diskutere hvordan vi kan skape og opprettholde tilbud, samt sørge for enda sterkere samhørighet for barn og ungdom i Hvitsten.

Dato: Torsdag 23. november

Tid: Kl. 18:30

Sted: Grendehuset

Agenda:

1. Etablering av Hvitsten Barne- og Ungdomsgruppe:

   - Hensikt og målsettinger

   - Hvordan vi kan samarbeide for å styrke lokalsamfunnet

2. Valg av styremedlemmer:

   - Valg av “kjernemedlemmer” som skal være ansvarlige for organisering av gruppen

3. Finansiering og søknader om midler

   - Utforske muligheter for støtte fra organisasjoner og fond

4. Demografi:

   - Hvor mange barn og ungdom bor i (eller har tilknytning til) Hvitsten?

5. Informasjonsflyt:

   - Hvilke kanaler skal vi bruke?

   - Opprette en dedikert Facebook-side som skal fungere som en “oppslagstavle”.

6. Åpent forum:

   - Vi oppfordrer alle til å dele ideer, forslag og innspill!

Vi ser frem til en konstruktiv og engasjerende kveld, hvor vi sammen kan legge grunnlaget for et mer aktivt og samlet Hvitsten for våre barn og unge! Det vil bli servert kaffe, og kanskje noe å bite i. ?? Håper vi sees!

Med vennlig hilsen,

Hvitsten Barne- og Ungdomsgruppe

v/           Stian Eng Holtet, Tlf. 913 800 69, E-post: stian@bitweb.no

Kjersti Brænd Andresen, Tlf. 951 38 075, E-post: kjersti.braend.andresen@gmail.com