Høring - Planprogram - Vestby kommunedelplan 2023 - 2034, areal og samfunnsdel


Publisert: 20.08.2021

Høringsfrist til Vestby kommune 10. september

Vestby kommune sendte ut vedlagte dokumenter til høringen mandag 12. juli. Høringsfristen er 10. september.

Som alltid: innspill er velkomne til post@hvitstenvel.no eller på Facebooksiden - "Hvitsten 2030".

Her er lenke til Vestby kommune sin informasjon om planprogrammet: Offentlig høring - Planprogram for Vestby kommuneplan.

God lesing!

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret

 

Vedlagt er: