Høringssvar kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Oppdatert 6. september


Publisert: 15.07.2021

Vestby kommune - Høring

Hvitsten Vel sitt høringssvar fra 5. september 2021 for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, se her

----

Vestby kommune sendte ut vedlagte dokumenter til høringen mandag 12. juli. Høringsfristen er 5. september.

Hvitsten er nevnt i Vedlegg 2.

Som alltid: innspill er velkomne til post@hvitstenvel.no eller på Facebooksiden - "Hvitsten 2030".

God sommer-lesing!

 

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret

 

Vedlagt er:

epost fra Vestby kommune 12. juli: Høring - Offentlig ettersyn av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

  1. Vedlegg 1 - Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftslilv
  2. Vedlegg 2 - Kunnskaps- og grunnlagsdokument kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  3. Vedlegg 3 - F 46-21 - Saksutskrift Formannskapet 07.06