Frivillig bidrag til støtte for kjøp av festet tomt for Hvitsten Grendehus


Publisert: 17.02.2024

Frivillig bidrag til støtte for kjøp av festet tomt for Hvitsten Grendehus

Kjøpet av festet tomt for Hvitsten Grendehus er en stor økonomisk forpliktelse for Hvitsten Vel som en liten frivillig organisasjon. Kjøpet finansieres delvis av vellets oppsparte egenkapital, delvis ved tilskudd fra Hvitsten Naturbarnehage og resten blir et lån på
kr. 1.690.000.

Vi ønsker å redusere lånesummen så mye som mulig for å redusere økonomisk risiko og ønsker derfor frivillige bidrag til dette. Slik vil vi også kunne frigjøre kapital til å gjennomføre ønskede aktiviteter for folk i Hvitsten.

 

«Hver krone teller»

Du kan støtte innløsning av grendehustomten og "tilleggstomten" ved å innbetale valgfritt beløp til:

  • «Spleis»
  • VIPPS: 74150, Kjøp av Grendehustomt
  • Konto: 1080.61.80004
  • Faktura: Vi kan sende en faktura

Vårt optimistiske mål på sikt er kr. 300.000. Det første delmålet er kr. 50.000 pr. 31. mars 2024.

------

På Grendeshuset henger det en plakat med en oversikt over de som var med på dugnad for å bygge Grendehuset på 1980-tallet. Tilsvarende vil vi henge opp en plakat på Grendehuset for å takke alle bidragsytere som støtter kjøpet av festet tomt. Gi beskjed om du vil være anonym. Ingen beløp vises.

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, styret

Dato    Beløp Oppdatering
31.03.2024 50.000 Delmål Innbetalt kr. 50.000 22. februar 2024
31.10.2024 50.000 Delmål
31.03.2025 50.000 Delmål
31.10.2025 50.000 Delmål
31.03.2026 50.000 Delmål
31.10.2026 50.000 Delmå.
300.000 Hovedmål