Årsmøte i Hvitsten Vel 2021


Publisert: 19.04.2021

Invitasjon til årsmøte i Hvitsten Vel 29. april 2021

Årsmøte for medlemmer av Hvitsten Vel holdes  29. april 2021 kl. 19.00.

Alle er velkomne, men stemmeretten er forbeholdt de som har betalt årskontingenten for 2021.

På grunn av dagens smittevernreglene er det uklart om vi kan ha medlemmer i Grendehuset. Vi legger derfor opp til en digitalt oppmøte og avstemming (slik som i 2020).

Styret kommer tilbake med mer informasjon om praktisk gjennomføring og agenda. Dersom det er mulig, vil vi eventuelt på kort varsel invitere til fysisk deltakelse på Grendehuset.

Forslag fra medlemmene må være sendt styret senest 10 dager før årsmøte. Dine forslag sendes til post@hvitstenvel.no.

Vedtektene ligger på hvitstenvel.no, Hvitsten Vel, lenke til vedtektene.

Vennlig hilsen

Hvitsten Vel, Styret