Velkontingent


Publisert: 13.01.2017

Det har kommet endel forskjellige reaksjoner på vedtaket om økt velkontingent. Styret legger seg helt flatt og trekker vedtaket. 

Regulering av kontingenten vil komme opp som egen sak på årsmøtet.

Årsaken til styrets ønske om økning av kontingenten er å ta godt vare på Grendehuset. Det forventes store utgifter på bygningen i nær fremtid.

 

Beste hilsen Styret