Styret i Hvitsten vel har fra 01.11.15 følgende sammensetning:


Publisert: 01.11.2015

Styreleder: Linda Rasmussen

Styremedlemmer: Dag Johansen, Anniken Isaksen, Jakob Ruder Iversen; Ronald Christiansen og Lars Fredrik Moen

Varamedlem: Arne Valberg