Møteplan Hvitsten Vel styremøter 2012


Publisert: 11.11.2008

                                       STYREMØTER HVITSTEN VEL
 Har du saker du ønsker å meddele styre - send inn til styrets leder i god tid før styremøte.
                              Alle møtene starter kl. 19:00 - Hvitsten grendehus 
                                            

MØTER 2012 er ikke oppdatert

 

Møter

Dato

Kl

Sted

STYREMØTE

.2012

19:00

Hvitsten grendehus   

STYREMØTE

2012

19:00

Hvitsten grendehus   

ALLMØTE

2012

19:00

Hvitsten grendehus   

STYREMØTE

2012

19:00

Hvitsten grendehus   

ÅRSMØTE

2012

19:00

Hvitsten grendehus