Informasjon fra 17.mai komiteen


Publisert: 08.05.2016
Informasjon  fra 17.mai komiteen

I år blir det kiosk i sjøboden på 17. Mai. Marianne og Dag Johansen har vært så snille å ta på seg oppgaven med å stå i kiosken. Men de ønsker avløsning. Vi håper derfor at det er et par personer som kan tenke seg å stå i kiosken en times tid på 17. mai. Ta kontakt med Pia Borg: 906 39 224.

 

Vi blir også veldig glade hvis det er noen som ønsker å gi en gevinst til lotteriet på 17. Mai. 

 

PROGRAM 17. MAI

08:00   Salutt.

            Flaggheising på torget.

            Hvitsten Trommekorps spiller.

08:10   Rømmegrøt serveres i Sjøboden.

12:15   17. mai-gudstjeneste i Hvitsten kirke.

13:00   Barnetog.

            Hvitsten Trommekorps spiller i toget.

            Nedlegging av krans på minnesmerket over Leif Aasen.

            Nedlegging av krans ved bautaen på torget.

14:00   Tale for dagen.

14:15   Leker og konkurranser for barn og voksne.

            Loddsalg kaker og kaffe.

15:15   Trekning av lotteriet.

Med hilsen fra årets 17. mai komité.