På denne siden får du informasjon om Hvitsten Vel, fra starten og fram til idag.

Her finner du også gjeldende vedtekter for Hvitsten Vel, samt annen informasjon som har almenn interesse.


Styret i Hvitsten Vel

Det til enhver tid sittende styret i Hvitsten Vel skal ha fokus på å ivareta stedet til beste for Hvitstens fastboende og hyttefolk. Årsmøtet avholdes innen 10. mai hvert år, og er for medlemmer. Her benyttes stemmeretten ved avstemming. Hver kontingent gir stemmerett ved nyvalg til styreverv og komiteer. Noen komiteer har faste oppgaver gjennom hele året, andre er mer sesongrelatert.


Medlemskap i Hvitsten Vel

Medlemskap i Hvitsten Vel gir rabatt ved leie av Grendehuset, samt rabatterte priser bl.a. hos Møblia på Storsenteret og Montér Grøstad. Hvitsten Vel arrangerer også årlig en gratis sommerfest for medlemmene. Årskontingenten er for tiden kr. 500 (ordinær) og kr. 400 (honnør). Hver kontingent gir én stemme ved valg. 

Du kan bli medlem i Hvitsten Vel ved å gå inn på å registrere deg på registreringsskjema: http://www.hvitstenvel.no/Registreringskjema, eller sende en henvendelse til post@hvitstenvel.no. 

Ditt medlemskap på StyreWeb og på mobilen

StyreWeb er Hvitsten Vel sitt felles arkiv- og informasjonsportal. StyreWeb er i prinsippet åpen for alle medlemmer av Hvitsten Vel, med muligheter for tilgangskontroll for enkelte møter og arkiver. StyreWeb er grunnlaget for informasjonen som er tilgjengelig i Gnist-appen.

Ved å laste ned mobil-appen Gnist vil du få medlemskortet ditt på mobil – og kan dermed enkelt verifisere ditt medlemskap som adgangsbevis eller ved fordelskjøp i våre avtalebutikker.


Hvitsten Vel - Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Hvitsten Vel er: 985 627 894.


Ønsker du kontakt med Hvitsten Vel, send e-post til: post@hvitstenvel.no


Nyttig informasjon


Navn og adresser for Hvitsten Vel september 2020

Grasrotandelen – Hvitsten Vel – Organisasjonsnummer: 985627894

Se statistikk for innsamlede midler her.

Gjeldende kommuneplan 2019-2030

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret våren 2019.

Sammesatt alle plandokumenter.

Lenke til Vestby kommune side for gjeldende kommuneplan

Reguleringsplan for Hvitsten fra 2005

Registreringsskjema for Hvitsten Vel

Skjema for frivillig arbeid

Aktiviteter i Hvitsten i 2020

Hvitsten Vel, Vedtekter 21. oktober 2019

Boken «Slektene og husene ved Hvidstenstranden»


 

Slik startet Hvitsten Vel

Fra Follominner i 1972 skriver HC Mamen: I Hvitsten eksisterte det en liten velforening som siden er kalt Hvitsten gamle Vel. Dets midler var inntekt av loddsalg og en liten kontingent. Den nye velforeningen var en reorganisering av den gamle, men fikk en rik og blomstrende tid takket være et legat på 2 x kr 50 000 fra skipsreder Fred. Olsen.

Vellets oppgaver var veier, veilys, kloakk og vannverk. Velet innredet bad ved torget, brannvesen, ordnet med kinodrift og bibliotek. Av sitt overskudd ytte vellet bidrag til Hvitsten sykepleieforening og hadde administrasjon av bespisning for eldre i forbindelse med skolekjøkkenet.

I 1958 skilte velet ut vannverket med eget styre. Velet hadde da investert kr 13.000 i vannverket. Dette hadde ved oppløsningen 31.12.2007 300 abonnenter.
Det kan derfor trygt sies at Hvitsten vel har virket som stedets uoffisielle kommunestyre idet det er typisk kommunale saker som vellet har tatt seg av.

Ut fra Hvitsten vel ble Hvitsten Skiklubb startet. Klubben hadde egen hoppbakke og drev også sommeridrett. Foreningen fikk også opparbeidet fotballbane hvor det nå er parkeringsplass for biler og skøytebane om vinteren.
Hvitsten Musikkorps ble startet og korpset fikk instrumenter av skipsreder Fred. Olsen.

Gjengitt med tillatelse fra HC Mamen.