Hvitsten Vel informerer


Publisert: 16.06.2008
 

 

MØTER 2015 ikke oppdatert

 

Møter

Dato

Kl

Sted

STYREMØTE

.2015

19:00

Hvitsten grendehus   

STYREMØTE

.2015

19:00

Hvitsten grendehus   

ALLMØTE

19:00

Hvitsten grendehus   

STYREMØTE

.2015

 

19:00

Hvitsten grendehus   

ÅRSMØTE

.2015

19:00

Hvitsten grendehus   

 

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TORSDAG 13. OKTOBER 2016

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TORSDAG 30. OKTOBER 2014

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TORSDAG 18. OKTOBER 2012

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TORSDAG 03. MARS 2011

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TORSDAG 14. OKTOBER 2010

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE ONSDAG 17. FEBRUAR 2010

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE ONSDAG 25. NOVEMBER 2009

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE ONSDAG 23. SEPTEMBER 2009

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TIRSDAG 21. APRIL 2009

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TIRSDAG 24. FEBRUAR 2009

Hvitsten Vel ( 1997) laget et dokument for Hvitstens fremtid i forkant av kommuneplanarbeidet som tok til på slutten av 1990 tallet

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2008

MØTEREFERAT FRA ALLMANNAMØTE ONSDAG 3. SEPTEMBER 2008

VANNMÅLERINFORMASJON til deg som bor i Vestby kommune

GRATIS kabelpåvisning - Infornasjon fra Hafslund - Alle som skal grave er pålagt å gjennomføre kabelåpvisning.

 

GRASROTANDELEN - HVITSTEN VEL -  Orgnr. 985627894

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet HVITSTEN VEL og er i inneværende periode oppdatert pr forrige virkedag. For allerede avsluttende perioder viser statistikken status ved periodens utløp.

   

SPAREBANK1 - Vestby  har sponset Hvitsten Vel med kr. 38 000,- øremerket 100 nye stoler til Hvitsten grendehus. Hvitsten Vel takker Sparebank1-Vestby v/banksjef Odd Erik Evensen for støtten.

GATELYS
Det er behov for ca. 60 lysstolper. Moderne utforming koster i anskaffelse ca. 600 000.- kroner.
Hvitsten Vels leder motiverer kommunen til å tenke i nye baner og diskuterer total pris for senere forhandlinger

KINODRIFT PÅ HVITSTEN GRENDEHUS
Det er innvilget kr. 5 000.- i kommunal støtte.
J.I.Bygg AS har sponset kinodriften med kr. 6 000,-

Fred. Olsen har sponset kinodriften med kr. 5 000,-

Sparebank1 har sponset kinodriften med kr. 10 000,-

Hvitsten Vel takker alle ovennevnte sponsorer for pengestøtten.