Hvitsten vel

Fra Follominner i 1972 skriver HC Mamen: I Hvitsten eksisterte det en liten velforening som siden er kalt Hvitsten gamle Vel. Dets midler var inntekt av loddsalg og en liten kontingent. Den nye velforeningen var en reorganisering av den gamle, men fikk en rik og blomstrende tid takket være et legat på 2 x kr 50 000 fra skipsreder Fred. Olsen.

Velets oppgaver var veier, veilys, kloakk og vannverk. Velet innredet bad ved torget, brannvesen, ordnet med kinodrift og bibliotek. Av sitt overskudd ytte vellet bidrag til Hvitsten sykepleieforening og hadde administrasjon av bespisning for eldre i forbindelse med skolekjøkkenet.

I 1958 skilte velet ut vannverket med eget styre. Velet hadde da investert kr 13.000 i vannverket. Dette hadde ved oppløsningen 31.12.2007 300 abonnenter.
Det kan derfor trygt sies at Hvitsten vel har virket som stedets uoffisielle kommunestyre idet det er typisk kommunale saker som vellet har tatt seg av.

Ut fra Hvitsten vel ble Hvitsten Skiklubb startet. Klubben hadde egen hoppbakke og drev også sommeridrett. Foreningen fikk også opparbeidet fotballbane hvor det nå er parkeringsplass for biler og skøytebane om vinteren.
Hvitsten Musikkorps ble startet og korpset fikk instrumenter av skipsreder Fred. Olsen.

Gjengitt med tillatelse fra HC Mamen.


I nyere tid, fra midten av 70-årene, samlet Velet inn penger til bygging av Grendehus som var sårt tiltrengt, til barnehage og innendørs aktiviteter for Hvitstens innbyggere. Aktiviteten i velet var stor i denne perioden, med blant annet å få tak i tomt, og som ofte før, trådte skipsreder Fred. Olsen støttende til.

Dugnadsgjenger ble satt i sving med felling av tømmer gitt fra gårdbrukere i lokalsamfunnet. Fred. Olsen og Vestby kommune bidro også. Alt arbeid ble utført på dugnad. Fra sprenging og gravearbeider til støping, snekring, vvs, elektriker, maling og flislegging. Høsten 1986 kunne barnehagen flytte inn i nye lokaler.

Grendehuset har stor aktivitet med mye utleie til brylluper og andre arrangementer. De fleste som bor i distriktet har nok vært på et eller annet arrangement her i løpet av de vel 20 årene huset har vært i drift.

Hvitsten vel er i dag et aktivt vel og er involvert i de sakene som Vestby kommune har i Hvitsten, blant annet med ny reguleringsplan for området. Ikke minst nytt opplegg for vann og kloakk. Dette også i samarbeid med Hvitsten Vannverk.

I forbindelse med ny reguleringsplan og nytt opplegg for vann og kloakk går Hvitsten Vel og dets beboere nye spennende tider i møte med mange utfordringer og prosjekter.

Kommende prosjekter vil være:
Utvikling av sentrumsområdet med blant annet utforming av torget, parkering for biler i forbindelse med badegjester og besøkende. Hvitstens landemerke, Sjøbodene, som har preget Hvitsten i mer enn 100 år - hva skal disse kunne brukes til?

På Petter Olsens eiendom Ramme Gaard har Hvitsten og Vestby kommune de senere år fått et kultursenter med mange aktiviteter. Her holdes det sommerkonserter, rockefestivaler, jazzkvelder, kunstutstillinger med mer. Og aktiviteten er stor, ikke bare i sommerhalvåret, men også mange aktiviteter i vinterhalvåret.

Hvitsten Menighetsråd holder også sine sommerkonserter i den gamle skolehagen (Fred. Olsen parken) med kjente artister, blant annet Bjørn Eidsvåg som har underholdt her flere ganger.

Hvitsten vel arrangerer årlig sin familiekveld i Pensjonathagen ved torget og badestranden. Dette er rundt midtsommer. Her kan barn og voksne grille mat og utfolde aktiviteter i fellesskap. Fra kl 20.00 og utover til rundt 01.00 er det musikk med anledning til en svingom.


Eddie Guse

Link til årsmøte Hvitsten vel 20. mai 2015

Link til Årsmøte Bolette og skipsreder Fred. Olsens legater til Hvitsten vel

 Link til årsmøte Hvitsten vel 15. mai 2014

Link til Protokoll 15. mai 2014

Link til årsmøte Hvitsten vel 7. mai 2013

Link til styrets beretning for 2012

Link til Årsmøte Bolette og skipsreder Fred. Olsens legater til Hvitsten vel

 Link til referat årsmøte 2011

Link til Hvitsten vel adresseliste

Link til Hvitsten vel NYE vedtekter

Link til Hvitsten vel vedtekter

Link til referat årsmøte 2010

Link til Innkalling årsmøte 2010

Link til Styrets beretning 2010

Link til referat årsmøte 2009

Link til Innkalling årsmøte 2009

Link til Styrets beretning 2009

Link til Innkalling årsmøte 2008

Link til Styrets beretning 2008

Link til referat årsmøte 2008

Link til Styrets beretning 2007

Link til referat årsmøte 2007

Link til Hvitsten sangen

Reguleringsplan for Hvitsten  (NB! Tar litt tid å laste opp pga PDF dokumentet er stort) 

Reguleringsbestemmelser for Hvitsten

Vaffelsalg i Hvitsten

Les mer her

Puben åpner 18.06.2014 kl.:19:00 - Vaffel salget 21.06.2014 kl.: 13:00 - 16:00

Les mer her

Vi trenger hjelp til å oppklare dette!

Les mer her

Slik så det ut i Fred. Olsen parken 4.7.2013 med Vamp og Bjørn Eidsvåg m/band

Foto: Tor Borg
Les mer her

Årets cruisesesong er godt i gang og alle båtene passerer Hvitsten på vei inn og ut av Oslofjorden

Les mer her

Sommerkonsert i Hvitsten kirke 30.06.2013 kl. 18:00

Les mer her
1  2  Neste side