Hvitsteen Vel informerer


Publisert: 05.04.2017

Dato for Årsmøte blir 24/5 -2017 kl.19:00 Hvitsten Grendehus.

Årets første Pub blir i år, Fredag 9. juni, med utsikt til Færder Seilasens utgang ut Oslofjorden.

I år blir det mulighet og betale med Vipps.

Det blir i år dugnad 14. mai kl.15:00 i samarbeid med Seilforeningen, husk og ta med koster, trillebår, og annet utstyr.

Det blir lett servering.

Vi oppfordrer nye medlemmer til og melde seg inn i Hvitsten Vel, og husk nå at all innmelding skjer elektronisk.

Si ifra til nyinnflyttede om at Hvitsten Vel finnes og hva vi gjør.

Minner også om at 17. mai komiteen trenger flere frivillige for og hjelpe sånn at vi kan få en like hyggelig 17. mai

som vi alltid har hatt her i Hvitsten, men det krever mange gode hjelpere, både før arrangement og etter arrangementet.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god påske.