Forslag til årsmøte 2017 i Hvitsten Vel


Publisert: 09.05.2017

Forslag 1

Pubkvelder på sjøboden er bare for betalte medlemmer av Hvitsten Vel.

Annonsering gjøres kun på Hvitsten Vel sine hjemmesider til sine medlemmer.

Grunn til ovennevnte forslag: Momspliktig, når det er åpent selskap og blir avertert med plakater o.l. Når det kun er for medlemmer er det et lukket selskap. Fordelen for Hvitsten Vel, vil også være å få flere medlemmer.

Antall øl typer og varer som selges reduseres, dette for å få forenklet regnskapet og nedsatt kostnadene forbundet med mange vare typer. Dette reduserer også mer arbeidet med håndtering av vare sortimentet.

Det nedsettes en fast komite som kun har som oppgave Pub kvelder.

Det samme foreslås for salg av vafler og kaffe, en egen komite. 

Forslag 2

Grendehuset har et stort behov for utvendig vedlikehold, blant annet følgende arbeider:

Maling utvendig, snekkerarbeid med stolper, elektriker arbeid med utvendig lys rundt Grendehuset samt lys på vei opp fra Hvitsten og ikke minst lys på den nye parkeringsplassen.

I tillegg har vi fotballplassen som det må gjøres tiltak på slik at vi kan få glede av den igjen.

Det nedsettes en vedlikeholdskomite som utarbeider oversikt over arbeidsoppgaver som må gjøres. Samt prisoverslag/kostnadskalkyle og plan for gjennomføring av tiltak. Dette legges fram for styret til godkjennelse, ingen tiltak iverksettes uten styrets godkjennelse!  

 

Forslag 3

Det utnevnes en leder for hver av komiteene.

 

Mvh

Eddy Kobbel